KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

In

Sản phẩm của công ty chúng tôi đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và chứng nhận của Bộ Y Tế, đạt tiêu chuẩn Quốc tế về quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP.

 

 

 

 


Newer news items:
Older news items:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 06 Tháng 4 2009 02:23 )