• Viet Nam
  • English (United Kingdom)
THƯỢNG HẠNG

ĐẶC SẢN
View Full-Size Image


ĐẶC SẢN

Price per Unit (piece): Call for Pricing

Ask a question about this product

40 ĐỘ ĐẠM / 750 ML

LOẠI ĐẶC BIỆT THƠM NGON, ĐỘ ĐẠM CAO, GIÀU DƯỠNG CHẤT