• Viet Nam
  • English (United Kingdom)
NHĨ LỚNNƯỚC MẮM BÌNH

NHĨ VÀNG
View Full-Size Image


NHĨ VÀNG

Price per Unit (piece): Call for Pricing

Ask a question about this product

200 ML / 38 ĐỘ ĐẠM


Mắm nhỉ nhỏ tiện ích trong các chuyện đi cắm trại xa nhưng vẫn giúp bạn giữ được các vị ngon của hương vị thức ăn.