• Viet Nam
  • English (United Kingdom)

Ban lãnh đạo

Đặng Thành Điểm - Giám đốc

Email In PDF.

Ông ĐẶNG THÀNH ĐIỂM

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Người giữ vai trò quan trọng trong việc lèo lái con thuyền Hưng Thịnh - Phú Quốc đến thành công hôm nay.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 06 Tháng 4 2009 02:36 ) Đọc thêm...