• Viet Nam
  • English (United Kingdom)

Công ty Nước mắm Hưng Thịnh chính thức được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu.

Email In PDF.

   Đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn hiện hành của ngành Thủy Sản Việt Nam (tương đương với các quy định số: 802/2004/EC, 853/2004/EC của hội đồng Châu Âu và quy định về GMP, SSOP, HACCP của cục quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ tại 21 CFR 110, 123) trong sản xuất sản phẩm Nước Mắm.

 Ngày 10/08/2009, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  ra quyết định số 144/2009 - QLCL/CN chứng nhận công ty Nước Mắm Hưng Thịnh đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản.

    Bắt đầu từ ngày 10/08/2009 công ty chúng tôi sẽ xuất khẩu sản phẩm Nước Mắm sang thị trường EU với code: NM 503

 
  

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 22 Tháng 10 2016 02:14 )